Tập huấn công tác Đoàn năm 2020

Đoàn thanh niên Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định nuôi trồng thủy sản tham gia Tập huấn công tác Đoàn năm 2020, Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Đoàn Bộ Nông nghiệp và PTNT nhiệm kỳ 2017 – 2022 tại Cửa Lò, Nghệ An từ ngày 19/6/2020 đến 21/6/2020.

Đoàn thanh niên Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định nuôi trồng thủy sản tham gia Tập huấn công tác Đoàn năm 2020, Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Đoàn Bộ Nông nghiệp và PTNT nhiệm kỳ 2017 – 2022 tại Cửa Lò, Nghệ An từ ngày 19/6/2020 đến 21/6/2020.

Một số hoạt động trong quá trình tập huấn như sau:

- Tham gia nhặt rác tại biển Cửu Lò cùng Đoàn thanh niên Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Đoàn thanh nên công an Thị xã Cửu Lò.

- Tham gia chuyên đề phổ biến dự án giảm rác thải hướng tới mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững

- Tham gia hội Nghị góp ý văn kiện Đại Hội Đảng Bộ Bộ Nông nghiệp và PTNT lần thứ III.

Bài và ảnh: Đức Lưu

Đoàn thanh niên Trung tâm tham gia nhặt rác thải nhựa 

tại bãi biển Cửu Lò – Nghệ An

Đoàn thanh niên Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng Đoàn thanh niên công an thị xã Cửa Lò tham gia nhặt rác thải nhựa tại bãi biển Cửa Lò – Nghệ An

Chung tay bảo vệ môi trường biển

Tập huấn nghiệp vụ công tác Đoàn thanh niên năm 2020

 

Chia sẻ bài viết: