Tập huấn đánh giá hệ thống quản lý

Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định nuôi trồng thủy sản tổ chức khóa tập huấn đánh giá hệ thống quản lý tại Hà Nội

Ngày 7 và 8/10/2020, Trung tâm khảo nghiệm, kiểm nghiệm, kiểm định  nuôi trồng thủy sản đã tổ chức Khóa tập huấn về Kỹ năng đánh giá hệ thống quản lý theo yêu cầu của TCVN ISO 19011:2018.

Tham dự khóa tập huấn có toàn thể công chức, viên chức, người lao động Trung tâm tại Hà Nội.

Phát biểu tại Phiên khai mạc, Phó Giám đốc Lê Văn Yến đã đánh giá cao những nỗ lực xây dựng và vận hành hệ thống tích hợp của Trung tâm phù hợp các tiêu chuẩn ISO 9001, ISO/IEC 17065, ISO/IEC 17021-1, ISO/IEC 17025, ISO/IEC 17020; đồng thời khẳng định Lãnh đạo Trung tâm rất quan tâm và liên tục đầu tư nâng cấp, cải tiến hệ thống quản lý cả về quy trình thủ tục và nhân lực thực hiện. Khóa học này là những bước cơ bản để thực hiện các mục tiêu đề ra.

Tác giả, nguồn trích: Nguyễn Đức Cường

Chia sẻ bài viết: