THÔNG BÁO số Holine: 024.37246077

V/v đưa vào sử dụng hệ thống tổng đài liên hệ công việc; tư vấn và chăm sóc khách hàng

THÔNG BÁO

V/v đưa vào sử dụng hệ thống tổng đài liên hệ công việc; tư vấn và chăm sóc khách hàng của

Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định nuôi trồng thủy sản

           Để nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp, Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định nuôi trồng thủy sản trân trọng thông báo tới quý đơn vị, khách hàng, bắt đầu từ ngày 01/4/2021 Trung tâm đưa vào vận hành hệ thống tổng đài liên hệ công việc; tư vấn; chăm sóc khách hàng qua số Holine: 024.37246077 (trong giờ hành chính), quý đơn vị và khách hàng có nhu cầu liên hệ vui lòng quay số: 024.37246077 và thực hiện theo hướng dẫn.

Chia sẻ bài viết: