Lễ kết nạp Đảng viên mới

Ngày 07 tháng 5 năm 2021, Chi bộ Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định NTTS đã tổ chức kết nạp Đảng viên cho quần chúng: Nguyễn Việt Phương.

Ngày 07 tháng 5 năm 2021, Chi bộ Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định NTTS đã tổ chức kết nạp Đảng viên cho quần chúng: Nguyễn Việt Phương.

Tham dự gồm có đồng chí Vũ Tuấn Cường – Bí thư Chi bộ, các đồng chí Đảng viên và đoàn viên ưu tú thuộc Trung tâm.

Lễ kết nạp đảng viên mới được diễn ra trong không khí trang nghiêm, đúng trình tự, thủ tục của Điều lệ Đảng. Thay mặt Chi bộ Trung tâm, đồng chí Vũ Tuấn Cường – Bí thư Chi bộ đã công bố và trao Quyết định kết nạp Đảng cho đồng chí Nguyễn Việt Phương.

Đ/c Vũ Tuấn Cường - Bí Thư Chi bộ trao quyết định kết nạp Đảng viên cho đ/c Nguyễn Việt Phương

Đồng chí Nguyễn Việt Phương tuyên thệ tuyệt đối trung thành với lý tưởng và mục tiêu cách mạng của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt nhiệm vụ người đảng viên, tiếp tục phấn đấu, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực hơn nữa để trở thành đảng viên chính thức của Đảng Cộng Sản Việt Nam.

Đ/c Đảng viên mới Nguyễn Việt Phương đọc bảng tuyên thệ

Đồng chí Vũ tuấn Cường - Bí thư Chi bộ phát biểu chúc mừng Đảng viên mới sau một thời gian được bồi dưỡng, phấn đấu không ngừng, đã được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam, mong muốn đồng chí Đảng viên mới tiếp tục phấn đấu, rèn luyện về phẩm chất đạo đức, tác phong và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đặc biệt phải thực hiện tốt nghĩa vụ của người đảng viên trong thời gian dự bị theo quy định của Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam và phân công đảng viên tiếp tục giúp đỡ đồng chí Nguyễn Việt Phương trong thời gian dự bị.

Nhân dịp này, Chi bộ đã công bố, trao Quyết định và thẻ Đảng viên cho 2 đồng chí Phùng Kiên Liên và Lê Thị Là, là 2 Đảng viên chính thức, được Chi bộ kếp nạp từ năm 2019.

Đ/c Vũ Tuấn Cường - Bí Thư Chi bộ trao quyết định và thẻ Đảng viên cho 2 đồng chí Phùng Kiên Liên và Lê Thị Là

Tập thể Chi bộ Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định NTTS

Chia sẻ bài viết: