Trung tâm Vùng I tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022

Trung tâm Vùng I tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022

TRUNG TÂM VÙNG I TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT

CÔNG TÁC NĂM 2021 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2022

Chiều ngày 7/12/2021 Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định nuôi trồng thủy sản Vùng I tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Vũ Tuấn Cường, Giám đốc Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định nuôi trồng thủy sản dự và chỉ đạo Hội nghị. Cùng tham dự Hội nghị tại các điểm cầu: tại Hà Nội có Trưởng các Phòng, Văn phòng Trung tâm, tại thành phố Hồ Chí Minh, Nha Trang có Trưởng các Trung tâm Vùng II, Vùng III. Điểm cầu Cần Thơ gồm tập thể Lãnh đạo và toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động Trung tâm Vùng I.

Trung tâm Vùng I tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022

Năm 2021, được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo của lãnh đạo Trung tâm cùng sự đoàn kết, quyết tâm và tinh thần trách nhiệm cao từ tập thể Lãnh đạo, tập thể viên chức, người lao động đã chủ động tổ chức triển khai các công việc được giao, đạt kết quả tốt, trong đó hoạt động kiểm nghiệm đạt thành tích nổi bật.  

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Giám đốc Trung tâm Vũ Tuấn Cường đã biểu dương, ghi nhận những  kết quả đạt được trong năm 2021 của tập thể Trung tâm Vùng I. Đồng chí Giám đốc Trung tâm nhấn mạnh, năm 2021 là một năm hết sức đặc biệt đối với toàn hệ thống Trung tâm, Trung tâm Vùng I phải đối mặt với khó khăn chung do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 cùng với thử thách không nhỏ cần quyết tâm vượt qua, đó là đưa hoạt động phòng thử nghiệm thực sự vào nề nếp, hoạt động đạt hiệu quả, đóng góp xứng đáng vào hoạt động của toàn hệ thống Trung tâm. Với tinh thần đoàn kết, thống nhất và trách nhiệm, tập thể Trung tâm Vùng I đã vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao với thành tích đáng tự hào. Kết quả đạt được trên tất cả các lĩnh vực công tác: phục vụ, đánh giá chứng nhận sự phù hợp và nhiệm vụ quan trắc, giám sát môi trường vùng nuôi đều hoàn thành tốt; song thực sự ấn tượng là kết quả trong hoạt động kiểm nghiệm. Mảng công việc này được Trung tâm Vùng I vận hành đạt kết quả xuất sắc, vượt mức so với kỳ vọng, từ kết quả phân tích mẫu và các chỉ tiêu đóng góp vào doanh thu của hệ thống, tới tăng cường năng lực Phòng Thử nghiệm, đăng ký chứng nhận hoạt động và đặc biệt là phát triển phương pháp thử nghiệm. Những kết quả và thành tích kể trên của tập thể Trung tâm Vùng I đã góp phần quan trọng vào thành tích và sự thành công chung của toàn hệ thống Trung tâm năm 2021.

  Giám đốc Vũ Tuấn Cường cũng chỉ rõ các mặt còn tồn tại cần phải khắc phục và chỉ đạo Trung tâm Vùng I cần quyết tâm hơn, tăng cường sự đoàn kết, nhất trí, sáng tạo để có giải pháp khắc phục, cũng như tập trung và nỗ lực hơn nữa, dành nhiều sự quan tâm cho việc xác định các kế hoạch, nhiệm vụ năm 2022, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm. Tâp thể Lãnh đạo Trung tâm Vùng cần thực sự là hạt nhân trong lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng và duy trì sự đoàn kết, thống nhất, luôn chủ động nắm bắt sâu sát tình hình thực tiễn để tổ chức triển khai các nhiệm vụ kế hoạch năm 2022./.

Nguyễn Công Thuật - Chánh Văn phòng

Chia sẻ bài viết: