Kỷ niệm 63 năm ngày truyền thống Ngành Thủy sản

Sáng ngày 30/3/2022, đại diện Công Đoàn, Đoàn Thanh niên, viên chức, người lao động Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định nuôi trồng thủy sản đã thăm Phòng truyền thống và dự Lễ gặp mặt kỷ niệm 63 năm ngày truyền thống Ngành Thủy sản do Tổng cục Thủy sản tổ chức

Ngày 30/3/2022, Công Đoàn phối hợp với Đoàn Thanh niên Trung tâm khảo nghiệm, kiểm nghiệm, kiểm định  nuôi trồng thủy sản đã tổ chức Đoàn cán bộ gồm nhiều thế hệ thăm Phòng truyền thống Ngành Thủy sản, giao lưu với Lãnh đạo Tổng cục Thủy sản và các đơn vị bạn. Tại đây, trong không khí thắm đượm tình đồng nghiệp, các thế hệ đàn anh, đàn chị đã trao đổi, diễn giải chi tiết những hình ảnh, mô hình, tài liệu quý giá liên quan các hoạt động quản lý, sản xuất của ngành qua các thời kỳ; cán bộ, đoàn viên hiểu thêm về những khó khăn, thăng trầm từ những ngày đầu thành lập; việc chuyển đổi tên, chức năng nhiệm vụ, việc bố trí Lãnh đạo của Chính phủ kiêm nhiệm người đứng đầu cơ quan Ngành Thủy sản đến những thay đổi về cơ cấu tổ chức qua mỗi thời kỳ; bên cạnh đó là những thành tựu to lớn mà ngành đã đạt được với sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước và Chính phủ.

 

Tại Lễ gặp mặt kỷ niệm 63 năm ngày truyền thống của Ngành, đồng chí Tổng cục trưởng Trần Đình Luân đã kết nối, chia sẻ các hoạt động, ôn lại truyền thống các năm qua với các thế hệ cán bộ công chức, viên chức và người lao động; kể lại những kỷ niệm đáng nhớ trong quá trình công tác. Các công chức, viên chức mới tuyển dụng năm 2021 được bày tỏ cảm xúc, suy nghĩ và định hướng công việc góp phần để Ngành Thủy sản ngày càng vững mạnh, phát triển, phấn đấu thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ tại Chiến lược phát triển ngành thủy sản đến 2030, tầm nhìn đến 2045.

Ảnh: Đức Lưu, Đức Cường

Chia sẻ bài viết: