Lễ Kết nạp Đảng viên mới

Sáng ngày 26/9/2022, Chi bộ Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định nuôi trồng thủy sản tại Hà Nội tổ chức Lễ Kết nạp đảng viên cho quần chúng Đỗ Mạnh Hoàng và Ngô Thị Quỳnh Nga.

            Đồng chí Vũ Tuấn Cường – Bí thư Chi Bộ, Giám đốc Trung tâm, cùng toàn thể Chi ủy và đảng viên Chi bộ Hà Nội dự lễ kết nạp.

          Đồng chí Vũ Tuấn Cường công bố và trao Quyết định Kết nạp Đảng cho các đồng chí Đỗ Mạnh Hoàng và Ngô Thị Quỳnh Nga.

          Các đồng chí đảng viên mới tuyên thệ tuyệt đối trung thành với lý tưởng và mục tiêu cách mạng của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt nhiệm vụ người đảng viên, tiếp tục phấn đấu, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực hơn nữa để trở thành đảng viên chính thức của Đảng Cộng sản Việt Nam.

          Chúc mừng và giao nhiệm vụ cho các đảng viên mới, đồng chí Vũ Tuấn Cường ghi nhận, biểu dương quá trình tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu vào Đảng, đồng thời mong muốn các đồng chí tiếp tục phấn đấu, rèn luyện về phẩm chất đạo đức; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; thực hiện tốt nghĩa vụ của người đảng viên; phân công đảng viên chính thức tiếp tục giúp đỡ 2 đồng chí đảng viên trong thời gian dự bị, Chi bộ Trung tâm tiếp tục làm tốt nhiệm vụ bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ nhân lực, phát triển Đảng.

Đ/c Vũ Tuấn Cường - Bí Thư Chi bộ trao quyết định kết nạp Đảng viên cho

đ/c Đỗ Mạnh Hoàng và đ/c Ngô Thị Quỳnh Nga

Đ/c Vũ Tuấn Cường - Bí Thư Chi bộ và đ/c Nguyễn Công Thuật - Phó Bí thư Chi bộ chúc mừng đ/c Đỗ Mạnh Hoàng và đ/c Ngô Thị Quỳnh Nga

Tập thể Chi bộ Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định NTTS

Tác giả, nguồn trích: Nguyễn Thùy Ly

Ảnh: Đức Lưu

Chia sẻ bài viết: