Chính sách chất lượng

THÀNH THẠO NGHIỆP VỤ – MINH BẠCH THÔNG TIN

ĐƠN GIẢN THỦ TỤC – SẴN SÀNG PHỤC VỤ

          Lãnh đạo và tập thể công chức, viên chức và người lao động Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định nuôi trồng thủy sản cam kết thấu hiểu và hành động bảo đảm thực hiện chính sách chất lượng với phương châm:

  • Phát huy tối đa năng lực của đội ngũ cán bộ, chuyên gia đánh giá được tuyển dụng kỹ lưỡng, đào tạo cơ bản, giỏi chuyên môn, đủ kinh nghiệm hoạt động trong môi trường làm việc chuyên nghiệp với cơ sở vật chất, kỹ thuật, trang thiết bị hiện đại, đáp ứng yêu cầu thực tiễn và sự phát triển của khoa học công nghệ;
  • Thông tin luôn đầy đủ, chính xác, chuyển tải kịp thời tới khách hàng; tập thể và cá nhân liên quan;
  • Thủ tục thực hiện công việc luôn đơn giản, không ngừng hướng tới sự hài lòng của khách hàng, tổ chức và cá nhân liên quan;

Sẵn sàng phục vụ khách hàng mọi nơi, mọi lúc với thái độ tận tâm, nhiệt tình, trách nhiệm.

Chia sẻ bài viết: