Tin từ trung tâm

Hội thi: Cắt, tỉa, xếp đặt củ quả nghệ thuật, chủ đề: “Nâng cao nông sản Việt, nâng cao giá trị Việt, nâng cao tâm hồn Việt” (26/04/2022)

Sáng ngày 26/4/2022, Đội thi đại diện Công đoàn Tổng cục Thủy sản đã tham dự Hội thi Cắt, tỉa, xếp đặt củ quả nghệ thuật, chủ đề: “Nâng cao nông sản Việt, nâng cao giá trị Việt, nâng cao tâm hồn Việt” do Công đoàn, Đoàn Thanh niên Bộ NN&PTNT tổ chức và xuất sắc giành giải 3 chung cuộc.

Đại hội Chi đoàn Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định nuôi trồng thủy sản nhiệm kỳ 2022-2024 (25/04/2022)

Chiều ngày 22/4/2022, Chi đoàn Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định nuôi trồng thủy sản tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022-2024.

Kỷ niệm 63 năm ngày truyền thống Ngành Thủy sản (01/04/2022)

Sáng ngày 30/3/2022, đại diện Công Đoàn, Đoàn Thanh niên, viên chức, người lao động Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định nuôi trồng thủy sản đã thăm Phòng truyền thống và dự Lễ gặp mặt kỷ niệm 63 năm ngày truyền thống Ngành Thủy sản do Tổng cục Thủy sản tổ chức

THÔNG BÁO về việc triển khai áp dụng Thông tư số 112 (09/02/2022)

Thông tư số 112/2021/TT-BTC ngày 15/12/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực quản lý nuôi trồng thủy sảnchính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 01/02/2022(thay thế Thông tư số284/2016/TT-BTCngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực quản lý chất lượng vật tư nuôi trồng thủy sản và Thông tư số09/2018/TT-BTCngày 25/01/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số284/2016/TT-BTC)

Trung tâm Vùng I tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 (08/12/2021)

Trung tâm Vùng I tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022