Video

Thủy sản Việt Nam như thế nào sau dịch Covid-19
Xuất khẩu thủy sản đạt 8,6 tỷ USD hậu Covid-19? | VTC16